Odia Flower Names in English - Information That We Want

Sunday, 12 August 2018

Odia Flower Names in English

ଫୁଲର ନାମ ଇଂରାଜୀରେ
(Odia Flower names in English)
(Flower in Odia)


In Odia

In English

ଅପରାଜିତା ( aparajita ) in english Clitoria ternatea in odia
ଅରଖ ( Arakha ) in english Giant Milkweed in odia
ଚମ୍ପା ( champa ) in english plumeria in odia
ଚଉଦ ଗଡିଆ / ସନ୍ଧ୍ୟା ମାଳତି ( Chouda gadia ) in english marvel of Peru in odia
ଡାଲିଆ ( dalia ) in english Aster in odia
ଧାତୁରାଫୁଲ ( dhatura phula ) in english starmoney flower in odia
ଦୁଦୁରା ( dudura ) in english Stramony in odia
ଗଙ୍ଗ ଶିଉଳି ( ganga siuli / Singarhar ) in english Coral Jasmine in odia
ଗେଣ୍ତୁ ( gendu ) in english marigold in odia
ଗୋଲାପ ଫୁଲ ( golapa phula ) in english rose berry in odia
ହରଗୌରା ( haragoura ) in english Rose Balsam in odia
ଯାଇ ଫୁଲ ( jai phula ) in english Daisy in odia
ଜଳପାଇ ( jalapai ) in english olive in odia
କାଗଜ ଫୁଲ ( Kagaj phula ) in english Bougainvillea in odia
କଇଁ ( kain ) in english lily in odia
କଇଁ ( Kain ) in english Tulip in odia
କଇଁଥ ( kaitha ) in english wood apple in odia
କନିଅର ( kaniara ) in english oleander in odia
କାଠ ( katha ) in english wood in odia
କେରାଟ ( kerata ) in english plumeria in odia

Read More

9 comments: