Famous Personalities of Odisha and their titles upadhi - Information That We Want

Friday, 17 August 2018

Famous Personalities of Odisha and their titles upadhi

Famous Personalities and their titles of Odisha
(ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ଉପାଧି)


Titles (Upadhi)

Famous Personalities Name

ବିଦଗ୍ଧ କବି ( Bidagdha Kabi ) Abhimanyu Samantsinghar
ନାଟ୍ୟ ଭାରତୀ ( Natya Bharati ) Aswini Kumar Ghosh
ଗଣକବି ( Gana Kabi ) Baisnab Pani  
କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ( Kabi Surjya ) Baladev Rath 
ଗାୟକ ସାଧକ (Gayaka Sadhaka) / ଗାୟକ ସୁଧାକର (Gayaka Sudhakara) Balakrusna Das
କଳାନିଧି ( Kalanidhi ) Banchanidhi Satapathi
କୋକିଳ କବି ( Kokila Kabi ) Bhagaban Pati
ଭଜନ ସମ୍ରାଟ ( Bhajana Samrat ) Bhikari Bal
ସନ୍ଥ କବି ( Santha Kabi ) Bhima Bhoi
ଭୂମି ପୁତ୍ର ( Bhumi Putra ) Biju Pattnaik
ଜାତୀୟ କବି ( Jatiya Kabi ) Birakisore Das
ଉତ୍କଳ ରତ୍ନ ( Utkala Ratna ) Biswanath Mishra
କବି ଶେଖର ( Kabi Sekhara ) Chintamani Mohanty 
ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ( Utkala Keshari ) Dr. Harekrushna Mahatab 
ଲୋକରତ୍ନ ( Lokaratna ) Dr. Kunjabihari Das
ବ୍ୟାସକବି ( Byasakabi ) Fakir Mohan Senapati 
ପ୍ରକୃତ କବି ( Prakuta Kabi ) Gangadhar Meher 
ସ୍ଵଭାବକବି ( Swabhab Kabi ) Gangadhar Meher 
ଗାଥାକବି ( Gatha Kabi ) Godabarisa Mishra
ବ୍ୟଙ୍ଗ'କବି ( Byanga Kabi ) Godabarisa Mohapatra
ଉତ୍କଳମଣୀ ( Utkala Mani ) Gopabandhu Das
କବି କଳାହଂସ ( Kabi Kalahansa ) Gopal Krushna Pattnaik 
ଗୀତକବି ( Gitakabi ) Gopal Krusna Pattnaik
କବି ଭୂଷଣ ( Kabi Bhusan ) Gopinath Patra 
କର୍ମବୀର ( Karma Bira ) Gouri Sankar Ray 
କବିରାଜ ( Kabiraj ) Hari Krushna Purohit 
ଗାୟକ ରତ୍ନ ( Gayaka Ratna ) Hari Nath
ଉତ୍କଳ ଗ୍ରନ୍ଥ ( Utkala Grantha ) Jadumani Mahapatra  
ଗାୟକ ଭାସ୍କର ( Gayaka Bhaskara ) Jagannath Behera
ଅତିବଡି ( Atibadi ) Jagannath Das
କବି ଚନ୍ଦ୍ର ( Kabi Chandra ) Kali Charan Pattnaik 
ଗାୟକ ରତ୍ନାକର ( Gayaka Ratnakara ) Kanhu Charana Patisharma
କବି ମଞ୍ଜୁଳ ( Kabi Manjula ) Krushna Prasad Basu 

Read More


#in Odia       #Odia Upadhi       #Titles of famous personalities of Odisha      #Kahaku Kahanti

titles of Odisha


No comments:

Post a comment